Wszystko o nieruchomościach

Zarządzanie, a nieruchomości

Literatura przedmiotu informuje, ze przedstawiciele poszczególnego szczebla wyposażeni są w odpowiednie zadania i atrybuty władzy, ponosząc odpowiedzialność za powierzony zakres prac. Skuteczność zarządzania wymaga zatem odpowiedniego rozwarstwienia. Poza tym wielkim wyzwaniem dla zarządzania nieruchomościami staje się nie tylko sprostanie innowacjom technologicznym, powodującym coraz większą złożoność obiektów budowlanych. Istotą zawodowego zarządzania nieruchomościami, bez względu na to czyja stanowią one własność jest powierzenie zarządzania osobom fachowo przygotowywanym do pełnienia tych czynności w tym celu, aby nieruchomości były utrzymywane w ciągłej sprawności użytkowej, służyły osiąganiu dochodów i czynieniu gospodarczo uzasadnionych inwestycji. Zarządzanie nieruchomościami to typowa działalność zawodowa, którą prowadzą osoby posiadające licencję zarządcy nieruchomości. Działalność ta polega na odpłatnym, profesjonalnym i na zlecenie wykonaniu następujących czynności:
• Prowadzeniu i kierowaniu oraz nadzorowaniu bieżącej obsługi nieruchomości;
• Prognozowaniu krótko- i długoterminowych celów oraz metod ich realizacji w odniesieniu do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, ja też pełnym rozwoju danej nieruchomości;
• Prowadzenia szeroko rozumianego doradztwa w zakresie zarządzania nieruchomością.