Wszystko o nieruchomościach

Ubezpieczenie nieruchomości kupowanej na kredyt

Przy zaciąganiu kredytu na zakup nieruchomości banki coraz częściej wymagają wkładu własnego. Kredytobiorca powinien być w stanie pokryć przynajmniej dziesięć procent wartości mieszkania, a im wyższy wkład własny, tym korzystniejsze warunki spłaty może zaoferować bank. Za kilka miesięcy kupno nieruchomości bez wkładu własnego będzie w ogóle niemożliwe, ponieważ regulacje KNF wykluczą możliwość udzielania kredytów hipotecznych na sto procent wartości mieszkania. W przypadku, gdy kredytobiorca nie ma żadnych oszczędności, które mógłby wyłożyć na zakup nieruchomości, bank żąda ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Najwyższe składki są wtedy, gdy kredyt pokrywa w całości zakup mieszkania, przy mniejszych wkładach własnych, na przykład w wysokości pięciu procent, składka ubezpieczeniowa będzie już odpowiednio niższa. Wykupienie ubezpieczenia jest konieczne również wtedy, gdy kupuje się mieszkanie na rynku wtórnym. Bank zazwyczaj żąda przedstawienia polisy ubezpieczeniowej i dopiero wtedy godzi się na udzielenie pożyczki. Ubezpieczenie można też wykupić w banku, który udziela kredytu. Banki oferują specjalne pakiety i chociaż do polisy dochodzi prowizja dla banku, to oferta łączona może i tak okazać się tańsza od polisy kupionej bezpośrednio u ubezpieczyciela.