Wszystko o nieruchomościach

Nieruchomości – rodzaje zabudowy mieszkalnej.

Pośród budynków przeznaczonych do użytku rodzinnego wyróżnia się: budynek wolnostojący, zabudowę bliźniaczą, szeregową i atrialną.
Budynek wolnostojący jak sama nazwa wskazuje jest osobnym, wolnym budynkiem, nie przynależnym do żadnego innego – nazywany po prostu domem. Jego przodującą zaletą jest projekt pod okiem właściciela, co oznacza spełnienie oczekiwań. Następnie elastyczność w położeniu na działce, dostęp światła z każdej strony, możliwość połączenia dowolnych pomieszczeń z ogrodem oraz lekkość tworzenia rzutu poziomego. Wady: wysokie koszty utrzymania oraz niska intensywność zabudowy.
Zabudowa bliźniacza to budynek z kubaturą przeznaczoną dla dwóch rodzin. Pozwala na oszczędności podczas budowy (dzielone na dwóch właścicieli) lub sprzedaż na rynku nieruchomości oraz zwiększa intensywność zabudowy. Wady: ograniczony dostęp światła naturalnego i bezpośredni kontakt z sąsiadem.
Szeregowiec to połączenie kilku budynków w jednym ciągu. Ciekawa architektura, funkcjonalność rozwiązań, najniższy koszt, najwyższa intensywność zabudowy. Wady: sąsiedztwo innych domów, redukcja kształtowania rzutu, ograniczenie wyboru usytuowania budynku względem stron świata.
Zabudowa atrialna to w teorii dom z dziedzińcem, w praktyce kilka domów połączonych ze sobą i tworzących wewnątrz siebie dziedziniec. Zalety: swoboda w mieszkaniu i w ogrodzie, niski koszt budowy oraz eksploatacji, możliwość intensywnej zabudowy; wady: brak wpływa na osadzenie budowli względem stron świata.