Wszystko o nieruchomościach

Nabywanie lokalu

Jednocześnie nabywanie lokali mieszkalnych, jak i użytkowych przez wspomnianych cudzoziemców będących również obywatelami, jak i przedsiębiorców państw członkowskich pochodzących z terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź Konfederacji Szwajcarskiej nie powinno wymagać uzyskania określonego zezwolenia MSW. Należy zaznaczyć, że dzieje się tak bez względu na fakt o położeniu w strefie nadgranicznej, jak i poza obszarem nakreślonej strefy, bowiem poszczególny lokal mieszkalny w rozumieniu wspomnianej ustawy o poszczególnej własności lokali bądź lokal użytkowy nie powinny stanowić nieruchomości rolnej bądź leśnej. Przechodząc do art. 8 ust. 2 ustawy o nabywaniu opisywanych nieruchomości przez cudzoziemców osoby z EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej powinny uzyskać zezwolenie wyłącznie w przypadku wspomnianego nabywania nieruchomości o statusie rolnym oraz leśnym. Omawiając procedury związane z uzyskaniem zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców, należy podkreślić fakt, że oprócz reglamentacji na nabycie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemca to również ograniczenie zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego ustawy o wskazanym nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.